อคส.จ่อเปิดร้านขายสินค้าราคาถูก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ทาง อคส. มีแนวคิดในการเปิดร้านค้า อคส. เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาเป็นธรรม ผ่านช่องทางหน่วยงานเครือข่ายของ อคส. หลังเกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าจำเป็นและมีราคาสูงเกินกว่าที่ภาครัฐกำหนด จนเกิดความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน คาดว่า ภายใน 2-3 เดือน ทาง อคส. จะสามารถเปิดร้านดังกล่าวได้ โดยจะมีสินค้านำร่องสำคัญ 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันปาล์ม น้ำตาลทราย และไข่ไก่ โดยในส่วนของสินค้าจำเป็นอื่นๆ ทาง อคส. มีเครือข่ายในการจัดซื้อราคาโรงงาน และจำหน่ายให้กับประชาชน ตามราคาที่ กรมการค้าภายใน กำหนด จึงมีส่วนต่างพอที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ