พลังงาน เสนอเลื่อนขาย บี2 ไม่มีกำหนด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้เสนอที่ประชุมคณะมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขอขยายระยะเวลาการจำหน่าย ดีเซล บี2 แทน บี3 ไป โดยไม่มีกำหนด จากเดิมจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จนกว่า สถานการณ์น้ำมันปาล์มในประเทศ จะคลี่คลาย หรือ มีผลผลิตต่อการผลิตน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อความต้องการในการผลิตน้ำมัน เพื่อการบริโภคเพื่อลดผลกระทบในภาคการบริโภคให้กับประชาชน

ส่วนผู้ผลิตไบโอดีเซล บี 100 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแล้ว