รมว.สธ.แจกไอโอดีนสุ่มตรวจรังสีสุวรรณภูมิ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้โดยสารคนไทย ที่จะเดินทาง และเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย นายจุรินทร์ กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาขาเข้าและขาออก เพื่อดูแลผู้โดยสารคนไทยที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ และแจกยาเม็ดไอโอดีนให้คนละ 1 ขวด ส่วนผู้โดยสารขาเข้านั้น จะมีการให้คำปรึกษา และแจกเอกสารให้กับคนไทยบนเครื่อง ซึ่งหากผู้โดยสารไม่มั่นใจในความปลอดภัย ก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาที่เคาน์เตอร์ได้ ทั้งนี้ยืนยันว่า จากการสุ่มตรวจผู้โดยสารขาเข้า ทั้ง 9 เที่ยวบิน ยังไม่พบว่า มีผู้โดยสารที่มีสารกัมมันตรภาพรังสีแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งให้องค์การเภสัชกรรม ผลิตยาเม็ดไอโอดีนเพื่อแจกจ่ายแก่คนไทย โดยลอตแรก จำนวน 15,000 เม็ด แบ่งเป็น 2 ขนาด คือ สำหรับผู้ใหญ่ 10,000 เม็ด และเด็ก 5,000 เม็ด โดยมีการแจกจ่ายให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ต