กอ.รมน.ภ.4มอบพระไตรปิฏกพระสงฆ์3จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายในเขตเทศบาลนครยะลา ก็ยังคงมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกำลังภาคประชาชน คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์อย่างเข้มงวด โดยบ้างจุดได้เพิ่มกำลังภาคประชาชนในโครงการจ้างงานเร่งด่วน 4,500 บาท ร่วมเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์ ที่ออกบิณฑบาตในช่วงเช้า พร้อมกันนี้ ประชาชนก็ยังคงออกมาทำบุญใส่บาตรกันเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนต้องการที่จะให้ดำรงไว้ ซึ่งประเพณีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และไม่ต้องการให้พระสงฆ์ งดบิณฑบาตเพราะการออกบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ ส่วนทางด้าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า นำโดย พล.ต.อัคร ทิพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพบก ได้เดินสายนำพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย จำนวน 200 ชุด ถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้