สุรินทร์ แล้ง ช้างขาดน้ำ - หญ้า กิน

สุรินทร์ แล้ง ช้างขาดน้ำ - หญ้า กิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูมและ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ แห้งขอด พบเนินดินโผล่ให้เห็นตลอดสาย สามารถเดินข้ามไปมาได้ นอกจากจะยังส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำทำการเกษตรกับประชาชนแล้ว ช้างในพื้นที่ บ.ตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูมฯ จำนวนมากเอง ก็กำลังได้รับผลกระทบเรื่องขาดแคลนน้ำที่จะให้ช้างดื่มกินเช่นกัน รวมไปถึงหญ้าต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารช้างก็ยิ่งหาได้ยากอีกด้วย โดยเฉพาะช้างที่ควาญช้างนำมาเลี้ยงบริเวณวังทะลุ แม่น้ำมูล ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้จัดแสดงโชว์โขลงช้างเล่นน้ำ ที่พลอยงดการแสดงไปด้วย เนื่องจากไม่มีน้ำให้เล่น แต่ควาญช้างก็ยังคงนำช้างมาเลี้ยงในพื้นที่ตามมีตามเกิดเนื่องจากไม่มีทางเลือก

นายปุณ สายกระสุน ควาญช้างที่นำช้างมาเลี้ยงบริเวณวังทะลุ อยู่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 11/1 บ.กระเจา ต.กระโพ กล่าวว่า ตอนนี้ควาญช้างเริ่มประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำให้ช้างกิน ซึ่งต้องพาช้างเดินหาบริเวณที่มีแอ่งน้ำ เพื่อให้ช้างได้กิน หากแอ่งไหนน้ำหมดก็จะตระเวนพาช้างไปหาแอ่งน้ำที่ไกลออกไปเรื่อยๆ ปีนี้ แล้งมาเร็วกว่าทุกปี

ทั้งนี้ ช้างของพวกตนได้นำเข้าร่วมโครงการช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด ซึ่งเป้นโครงการของ อบจ.สุรินทร์ ภายในศูนย์คชศึกษา บ.ตากลาง ต.กระโพ โดยได้รับเงินเดือนรวมทั้งช้างทั้งคน 8 พันบาท ต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม น้ำที่ดูไปในศูนย์คชศึกษา ก็ไม่พอเพียงเช่นกัน ขณะที่หญ้าทางศูนย์คชศึกษาก็เอามาให้วันเว้นวัน ซึ่งก็ไม่พอ ให้ช้างกินอยู่แล้ว เพราะในแต่ละวันช้างจะกินจุมาก ควาญช้างต้องหาหญ้ามาให้ช้างกินเอง เหมือนเช่นพวกตนที่ต้องนำช้างออกมาหากินตามทุ่งตามมีตามเกิดดังกล่าว