กต.เตือนคนไทยที่จะไปบาห์เรนระวังอันตราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเตือน การชุมนุมประท้วงในบาห์เรน โดยลง 16 มีนาคม 2554 13:54:39 มีเนื้อว่า ตามที่การชุมนุมประท้วงในบาห์เรน ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจน สวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทย ในประเทศบาห์เรน

กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปบาห์เรน พิจารณาการเดินทางในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และขอให้ผู้ที่เดินทางไปบาห์เรน แล้ว หรือ พำนักอาศัยในบาห์เรน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตใกล้เคียงกับพื้นที่ ที่มีการชุมนุมประท้วง จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน