ปส.เผยผลตรวจกัมมันตภาพรังสีไทยยังปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งข้อมูลปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ ที่สถานเฝ้าระวังทางรังสีแห่งชาติ เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยทั้งหมดอยู่ในระดับปกติของรังสีที่มีในธรรมชาติ

(หน่วย ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0.045 จังหวัดเชียงใหม่ 0.042 จังหวัดขอนแก่น 0.054 จังหวัดอุบลราชธานี 0.068 จังหวัดตราด 0.084 จังหวัดระนอง 0.101 และ จังหวัดสงขลา 0.050

ขณะที่ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้การปฏิบัติตนในกรณีที่มีผลต่อเนื่อง จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนคนไทยให้มากที่สุด สำหรับรายงานความคืบหน้าใดๆ ทาง ปส. จะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป