ทูตญี่ปุ่นซาบซึ้งในหลวงห่วงคนญี่ปุ่น

ทูตญี่ปุ่นซาบซึ้งในหลวงห่วงคนญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระทัยไปยังรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ รวมทั้ง ได้แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง สถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นว่า ขณะนี้ กำลังประสบปัญหาภัยหนาว และกำลังติดตามผู้สูญหาย กว่า 15,000 คน ซึ่งหลังจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น จะเร่งฟื้นฟูความเสียหายโดยเร็ว ส่วนกรณีที่ เตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลนั้น สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาและสารเคมีไม่ได้ส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์

อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะมีการประกาศข้อมูลแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง จากรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย