กรมการค้าตปท.แนะผลิตขวดนมส่งEUห้ามมีBPA

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสาร BPA ซึ่งเป็นสารที่นำมาใช้ในการทำพลาสติก และเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตขวดนมเด็ก และขวดน้ำดื่ม หากนำขวดพลาสติกที่มีสาร BPA ไปบรรจุอาหาร หรือ เครื่องดื่ม สารนี้อาจหลุดร่อนและละลายปนอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม ส่งผลต่อระบบประสาทและพัฒนาการของทารกในครรภ์ เด็กทารก และเด็กเล็ก ดังนั้น หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของ EU และคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร จึงเห็นว่า ควรจำกัดการใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะ สำหรับเด็ก ซึ่งขณะนี้ประเทศเยอมนี ได้ขอให้ผู้ผลิตสินค้าใช้สารอื่นทดแทน ขณะที่ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และ สวีเดน ได้งดใช้สารดังกล่าวแล้ว และประเทศสมาชิกจะห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายขวดนมเด็กที่มีสาร BPA ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการไทย จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออก

นายสุรศักดิ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2553 ไทยส่งออกสินค้าขวดพลาสติกไป EU มูลค่า 208 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 7