รฟม.เปิดประกวดราคาBTSสายสีเขียว16พค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรณชิต แย้มสอาด รักษาการ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยถึง ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ ว่า จะเปิดให้เอกชนยื่นเอกสารการประกวดราคา ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ โดยได้เริ่มขายเอกสารประกวดราคางานโยธาสัญญาที่ 1 แล้วตั้งแต่วันที่ 15-23 มี.ค. คาดว่า จะสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ในเดือน ส.ค. และก่อสร้างประมาณเดือน ก.ย. นี้

สำหรับงานโยธาสัญญาที่ 1 ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ ระยะทางประมาณ 12.6 ก.ม. และสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 7 สถานี และรวมงานก่อสร้างโครงสร้างฐานราก และเสาของสถานีในอนาคต จำนวน 2 สถานี คือ สถานีโรงเรียนนายเรือ และสถานีสายลวด งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสำโรง 1 แห่ง งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง อาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง

ส่วนความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรายละเอียด ช่วงสถานีบางเขน