สื่อเผยญี่ปุ่นขอความช่วยเหลือไปยังสหรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยูคิโอะ เอดาโนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกรัฐบาล แถลงว่า กำลังมีการหารือกันถึงระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หลังมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่า แท่งเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้ง 3 แห่ง กำลังหลอมละลาย ซึ่งจะสร้างแรงดันมหาศาล ภายในคอนเทนเมนท์ และถ้า
คอนเทน เมนต์แรก ทั้งก๊าซและฝุ่นกัมมันตภาพรังสี ก็จะฟุ้งกระจายออกไปในอากาศ เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร