ไทยพาณิชย์ลดค่าธรรมเนียมATMถอน-โอน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทำการลดอัตราค่าธรรมเนียม การใช้บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ที่ทำรายการถอนเงินสด และโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคาร และทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดย นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การปรับในครั้งนี้ ถือเป็นระยะแรก เพื่อรองรับการทำธุรกรรมระหว่างบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลัก และจะลดค่าธรรมเนียม เพิ่มเติมในช่วงถัดไป สำหรับการทำธุรกรรม ที่เครื่องต่างธนาคาร มีรายละเอียดการลดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ การถอนเงินสด หากเป็นเขตหรือจังหวัดเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม การถอนเงินสด ข้ามเขตหรือจังหวัด ปรับลดเหลือรายการละ 15 บาท ทุกรายการ และการโอนเงินหากเป็นเขต หรือจังหวัดเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่การโอนเงินข้ามเขต หรือจังหวัด รายการแรกโอนฟรี ภายใน
เดือนนั้น รายการต่อไปปรับลดเหลือ รายการละ 15 บาท เท่ากันทุกรายการ

ทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าว สำหรับลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ทำรายการถอนและโอน ภายในบัญชีของธนาคาร โดยใช้บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร