อุตุฯเตือนคลื่นกระแสลมตะวันตกเข้าไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คลื่นกระแสลมตะวันตก ยังคงเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบบริเวณความกดอากาศสูง กำลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีน ได้แผ่เสริมเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทย มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ ในช่วงวันที่ 15-18 มีนาคม 2554 ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หลังจากนั้น ในช่วงวันที่ 16-18 มีนาคม 2554จะมีผลกระทบถึงภาคใต้ของประเทศไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนในช่วงวันที่ 16-18 มี.ค. นี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัด
สุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ เพิ่มความระมัดระวัง ในการเดินเรือไว้ด้วย