ส.สวนยางตรังชี้ราคายางตกเหตุโรงงานกดราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ในขณะนี้สถานการณ์ราคารับซื้อยางแผ่นดิบ ตกต่ำลงมาก ทำให้ชาวสวนยาง ต่างไม่มั่นใจในราคายางจะตกต่ำลงเหลือ 80 บาท หรือไม่ ต่อเรื่องนี้ นายภราดร นุชิตศิริภัทรา เลขานุการ สมาคมชาวสวนยางจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในขณะนี้ราคารับซื้อน้ำยางสด เหลือกิโลกรัมละ 90 บาท ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 100 บาท สาเหตุมาจากเกมการค้าที่พ่อค้า คือ โรงงานยาง ซึ่งเป็นผู่ส่งออก กดราคายางให้ต่ำที่สุด ทำให้ชาวสวนยางตกใจ เมื่อเปิดฤดูกรีดยางราคายางจะต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม เกมอย่างนี้ พ่อค้า คือ โรงงานจะทำเช่นนี้ทุกๆ ปี ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 195 บาท น้ำยางสด 185 บาท เพราะพ่อค้าคือโรงงานยาง ต้องการส่งยางให้ผู้ซื้อทันตามสัญญา จึงเร่งซื้อให้ราคาสูง ราคายางแผ่นดิบที่แท้จริง ในช่วงปิดกรีดเช่นนี้ จะต้องอยู่ที่ 110 - 130 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ใช่ 100 บาทต่อกิโลกรัม