ชวนนท์เตรียมนำของไปช่วยคนญี่ปุ่นพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ ตน และคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ส่วนหนึ่ง ไปมอบให้แก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำสิ่งของไปไว้ที่วัดปากน้ำ ใกล้กับสนามบินนาริตะ ซึ่งเป็นที่อพยพชั่วคราวในขณะนี้ อีกทั้งทราบว่า มีเหตุไฟไหม้เตาปฏิกรณ์ ทำให้สารกัมมันตภาพรังสี รั่วไหล ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศ จึงต้องสำรวจให้แน่ใจว่า การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี จะไม่ส่งผลกระทบต่อคนไทย ซึ่งในเบื้องต้นได้รับรายงานว่า ไม่มีคนไทยอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้เตรียมการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการในการป้องกันด้วย ขณะที่ทางการญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว ในระยะ 30 ก.ม. และหากมีประชาชนอยู่ใกล้ ซึ่งมีการอพยพในทันที อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า มีความพร้อมในการอพยพคนไทยกลับสู่ประเทศ