พ่อแม่นร.สตรีวิทยา2ร้องลูกไม่ได้ต่อม.4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กว่า 60 คน เดินทางมายัง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เพื่อร้องเรียนและขอคำชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากที่ บุตรหลานตนหลายคน ไม่ได้เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ หลังจากมีการประกาศรายชื่อ ซึ่งมีหลายคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางโรงเรียนไม่ได้มีการแจ้งในเรื่องระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

ด้าน นายเกษม สดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ทางโรงเรียน ซึ่งเดิมทีนั้นมีห้องเรียนในสายวิทย์-คณิต จำนวน 7 ห้อง สายศิลป์-คำนวณ จำนวน 5 ห้อง แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 45 คน โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อนั้น มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจำนวนมาก จึงทำให้นักเรียนบางคน ไม่ได้เข้าเรียนต่อตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ยังชี้แจงอีกว่า หลังจากนี้ทางโรงเรียน จะปรับเพิ่มห้องเรียนสายวิทย์-คณิต อีก 2 ห้อง นักเรียนห้องละไม่เกิน 50 คน และลด สายศิลป์-คำนวณ ลงมา 2 ห้อง พร้อมกับยืนยันว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จะได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนดังกล่าว อย่างแน่นอน