ยอดส่งออกสินค้าไทย - พม่าลดฮวบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์การค้าชายแดนไทย - พม่า ด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย - พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด แจ้งว่า ตามที่ทางการเมียวดี ประเทศพม่า ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้เข้มงวดสินค้าไทย โดยห้ามข้ามไปฝั่งพม่า นั้น ล่าสุด ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนเป็นวงกว้างมากขึ้น จากเดิมในช่วงที่พม่า ปิดด่านพรมแดนถาวร แต่ได้เปิดจุดผ่อนปรนให้สินค้าไทยข้ามได้ตามท่าเรือขนส่งสินค้าริมแม่น้ำเมย โดยไทยมียอดมูลค่าส่งออกสินค้าวันละ ประมาณ 30 - 40 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 900 - 1,200 ล้านบาท แต่หลังจากที่ทางการพม่า เข้มงวดสินค้าไทยมากขึ้น ทำให้ยอดมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงอย่างฮวบฮาบ โดยเหลือยอดส่งออกไม่ถึงวันละ 10 ล้านบาทต่อวัน และการส่งออกเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะขึ้นอยู่กับพ่อค้าพม่า จะใช้โอกาส และความสามารถคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางการพม่า เอง อย่างไรก็ตาม สินค้าไปจากเขตไทย น้อยมาก ส่วนสาเหตุที่พม่า ต้องเข้มงวดสินค้าไทยมากนั้น ยังบอกสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ แต่สันนิษฐานว่า มาจากการที่รัฐบาลไทย ได้มีมาตรการเข้มงวดการลักลอบส่งออกน้ำตาลทรายที่กำลังขาดแคลน

โดยรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงไทย ได้รับข้อมูลว่า เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยของพม่า ที่ต้องการเข้มงวดระบบรักษาความปลอดภัยในจังหวัดเมียวดี เนื่องจาก กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย หรือ DKBA ได้ข่มขู่ว่า จะก่อวินาศกรรม และยิงอาวุธหนักใส่เมืองเมียวดี ทำให้ทหารพม่า ต้องเข้มงวดกับสินค้ามากขึ้น