แพทย์รพ.ราชวิถีไปญี่ปุ่นช่วยเหยื่อดินไหว

แพทย์รพ.ราชวิถีไปญี่ปุ่นช่วยเหยื่อดินไหว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาย แพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้าทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนายปัญจศิลป์ สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออกจากเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังเมืองนาริตะ ประเทศไทยญี่ปุ่น ด้วยสายบินไทย เที่ยวบินที่ทีจี 642 เพื่อ ปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่ประสพภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ เป็นเวลา 10 วัน
นาย แพทย์ไพโรจน์ เปิดเผยว่า เมื่อไปถึงจะเดินทางต่อไปยังเมืองเซนไดทันที เพื่อช่วยเหลือและรักษาคนไทยที่รวมตัวกันอยู่ที่ร้านล้านนา ซึ่งเป็นร้านอาหารไทย จากการประสานทราบว่าเป็นการตรวจรักษาทั่วไปเท่านั้น โดยเบื้องต้นกรมการแพทย์ได้จัดยาเพื่อนำไปช่วยเหลือประมาณ 500 ชุด ประกอบด้วย ยาแก้ปวด / ยาแก้ไข / ยาแก้ปวดท้อง / ยาปฎิชีวนะ และได้เตรียมเม็ด ไอโอดีนจำนวนหนึ่ง เพื่อเตรียมพร้อมหากทีมแพทย์หรือคนไทย
ได้รับสารกันมันตภาพรังสี
ด้าน นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่น ได้รอทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์แล้ว ส่วนการช่วยเหลือคนไทยที่เมืองเซนได หากเจ็บป่วยหนักจะส่งไปรักษาที่เมืองโตเกียว รวมทั้งหากคนใดต้องการเดินทางกลับประเทศไทย ทางกระทรวงได้ประสานการบินไทยในการส่วนค่าตั๋วเครื่องบินในเบื้องต้นแล้ว