CTWจัดโครงการAll Hearts for Japan

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล (ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ขอแสดงความเสียใจต่อคู่ค้าและลูกค้า ผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น และขอเชิญพี่น้องคนไทย ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจต่อผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคโครงการ All Hearts for Japan ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวัล และ ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน ร้านค้ากลุ่มแฟชั่นในเครือเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขอรับเป็นเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ เพราะระบบการขนส่ง ยังไม่เอื้อ
อำนวยในการนี้

ทั้งนี้กล่องรับบริจาค จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนครบ 30 วัน จากนั้นจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมด มอบให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้