การบินไทย เตรียมประชุมผู้ถือหุ้น 27เม.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมจะจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ โดยจะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการเดิม ที่ครบวาระ จำนวน 5 คน โดยในจำนวนนี้มี
กรรมการใหม่ 1 คน คือ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งแทน นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์

ทั้งนี้ส่วนกรรมการอีก 4 คน คือ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริษัท ฟินันซ่า และ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย โดยคาดว่า นายอำพน จะได้รับการโหวตจากกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการบินไทย ต่อไป