มติครม.ตั้งวิเชียร ชวลิตนั่งปธ.บอร์ดกฟภ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ในการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย แต่งตั้ง นายวิเชียร ชวลิต เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทน นายวิชัย ศรีขวัญ ที่ลาออก พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้ง นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เป็นกรรมการอื่น ในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทน พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ที่ได้มีการลาออกไป และ นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการด้วย แทนที่ นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ ที่ลาออก รวมไปถึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง โดยได้มีการแต่งตั้ง นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมพัฒนาชุมนุม เป็นคณะกรรมการอื่น ในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทน นายบุญมี จันทรวงศ์ ซึ่งสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.เป็นต้นไป