พระสันตปาปาฯรับสั่งชื่นชมชาวญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 พระประมุขแห่งคริสต์จักรโรมันคาทอลิก รับสั่งชื่นชมชาวญี่ปุ่น ที่ต่อสู้ภัยพิบัติอย่างกล้าหาญ และเรียกร้องร่วมสวดมนต์ ให้เหยื่อแผ่นดินไหว และสึนามิ

องค์สันตปาปา ทรงวิงวอน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ประจำสัปดาห์ว่า การสวดมนต์ให้แก่เหยื่อภัยพิบัติในญี่ปุ่น อาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวด จากความสูญเสีย และอาจทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้มแข็งขึ้น ที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับภัยพิบัติต่อไป