ธ.กรุงเทพใช้สนง.ญี่ปุ่นศูนย์กลางช่วยไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมพร้อมใช้สำนักงานและเจ้าหน้าที่คนไทย ที่ประจำอยู่ในสาขาโตเกียว และสาขาโอซาก้า ของธนาคารกรุงเทพ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือคนไทย ทั้งที่เป็นนักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยว แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น ทุกรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งบริการอำนวยความสะดวก ทางด้านการเงิน การให้ข้อมูลคำแนะนำ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งของญี่ปุ่นและไทย ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องในประเทศไทย

สำหรับธนาคารกรุงเทพ ในประเทศญี่ปุ่น มี นายทวี พวงเกตุแก้ว ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการสาขาโตเกียว ตั้งอยู่อาคารธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 8-10, Nichi-Shimbashi, 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003 โทรศัพท์ (81-3) 3503-3333 และนายวรท สามโกเศศ ผู้จัดการสาขาโอซาก้า ตั้งอยู่อาคารธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 9-16, Kyutaromachi, 1-Chome, Chuo-ku, Osaka 541 โทรศัพท์ (81-6) 6263-7100 โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ ธนาคารกรุงเทพ ได้ใช้ศักยภาพและความแข็งแกร่ง ด้านเครือข่าย และสาขาต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ ทั้ง 25 แห่ง ใน 12 ประเทศทั่วโลก อำนวยความสะดวกแก่คนไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ธนาคารจึงขอแจ้งให้ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้เกี่ยวข้องกับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ได้รับทราบถึงอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับรายละเอียดและการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ของธนาคารจะมีการแจ้งออกมาเป็นระยะ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 ได้