เชียงรายจัดงานวันช้างไทยคืนน้ำใจให้ช้าง

เชียงรายจัดงานวันช้างไทยคืนน้ำใจให้ช้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว และ เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้าง เพียงแห่งเดียวของจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดงาน วันช้างไทย คืนนำใจให้ช้าง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 ภายในงานมีพิธีการดำหัวช้าง และควาญช้าง จากพ่อหมอประจำเผ่าที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และชำระล้างสิ่งชั่วร้ายให้ช้าง และควาญช้าง อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ ยังนำผลผักผลไม้ที่เป็นของโปรดของช้าง เช่น อ้อย ข้าวโพด และ กล้วยใส่ในขันโตกขนาดใหญ่ เพื่อเลี้ยงขันโตกช้าง โดยช้างจำนวน 32 เชือก เข้าร่วมพิธี