ผู้ว่าฯสระแก้ว-ทหารสั่งเข้มข้าวจากเขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง จังหวัดสระแก้ว มีนโยบายห้ามนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาอย่างเด็ดขาด เพราะจะกระทบต่อราคาข้าวเปลือกของชาวนาไทย ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาไทย กำลังเก็บเกี่ยวข้าว และนำข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ไปจำหน่ายให้พ่อค้า ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศประกันราคาข้าวเปลือกหอมจังหวัด ไว้ที่ตันละ11,500 บาท ข้าวหอมปทุมราคาตันละ 12,000 บาท

ทั้งนี้ ทางจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานกับกองกำลังบูรพา ให้ทำการตรวจสกัดผู้ที่ทำการลักลอบนำข้าวเปลือกกัมพูชา เข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะใน อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพ่อค้าหลายคนลักลอบนำข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชา เข้ามาในไทยวันละกว่า 1,500 ตันต่อวัน

สำหรับราคารับซื้อข้าวเปลือกในฝั่งเขมร จะอยู่ที่ตันละ 6,000-7,000 บาท ในขณะที่ราคารับซื้อข้าวเปลือกไทยจะอยู่ที่ตันละ 11,500- 12,000 บาท จึงเป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายแดนของ จ.สระแก้ว เข้าไปกว้านซื้อข้าวเปลือกถึงในฝั่งประเทศกัมพูชาแล้วว่า จ้างเกษตรกรไทยนำรถเข้าไปขนถึงในฝั่งกัมพูชา