ปัญหาภาษานศ.ในยะลาถูกรีไทร์กว่า3พันปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีนักศึกษาถูกรีไทร์ในปีการศึกษา 2553 มากกว่า 3,000 คน ทั้งนี้เป็นผลมาจากความไม่เข้าใจภาษา เป็นสาเหตุหลัด ทั้งๆ ที่เด็กกลุ่มที่ได้โควตานั้น เป็นเด็กเก่งจากโรงเรียนสอนศาสนา แต่เมื่อเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรฐานสูงกว่า ทำให้เด็กปรับตัวไม่ทันจึงกลายเป็นปัญหา โดยในระยะแรก ศอ.บต. จะเข้าไปให้การช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษาเกือบ 500 คน เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพบนักศึกษาปี 1 ที่ถูกรีไทร์ เพื่อทำประวัติ และสอบถามเรื่องการเรียน ว่าจะเรียนต่อหรือไม่ แล้วจะเลือกเรียนคณะ สาขาอะไร หรือ จะทำงานก่อน เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยรองรับอยู่ ส่วนอีกกว่า 2,000 คน ศอ.บต. ก็จะไม่ทอดทิ้ง ซึ่งหาก ศอ.บต. ไม่ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง