นายกฯ ชะลอ สร้างโรงไฟ้านิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ไทยในญี่ปุ่น เตรียมที่จะเข้าไปในเมืองที่ประสบภัยพิบัติภายในญี่ปุ่น แล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหาย ขณะที่เจ้าหน้าที่จากประเทศไทยที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือนั้น ยังต้องรอความพร้อมจากทางการญี่ปุ่นก่อน ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานข้อมูลว่า คนไทยในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ สำหรับความพร้อมของประเทศไทยในการเตรียมรับมือ ขณะนี้ก็ได้มีการซักซ้อมและปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งระบบป้องกันภัยโดยตลอด ส่วนเหตุระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น ก็จะมีผลต่องานตัดสินใจในการก่อสร้างในประเทศไทยด้วย และที่ผ่านมา ส่วนตัวก็เห็นว่า ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้ รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ต้องพิสูจน์ค่อนข้างมาก พร้อมกันนี้ ยังต้องติดตามราคาน้ำมันและราคายาง ที่มีแนวโน้มว่าจะตกต่ำ โดยเฉพาะยางพารา เพราะญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่ที่นำเข้าจากไทยเป็นจำนวนมาก