กต.ระบุยังไม่มีรายงานคนไทยเจ็บ-ตาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศเตือนพลเมืองไทยที่จะเดินทางไปในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น ควรเลื่อนไปก่อน เผยประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงสมาคมคนไทยในญี่ปุ่นใกล้ชิดและยังไม่พบว่ามีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากมหันตภัยครั้งนี้
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศได้แนะนำว่าผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น ขอให้พิจารณาเลื่อนการเดินทางไปก่อน หากจำเป็นต้องเดินทาง โปรดใช้ความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น ก็ได้จัดตั้งศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินคอยให้ข้อมูลอีกทางด้วย
ล่าสุด )ทางกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวว่า ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่น และชมรม/สมาคมคนไทยในญี่ปุ่น ในชั้นต้นไม่มีรายงานว่ามีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด