สถานทูตไทยในญี่ปุ่นทวิตยอดดับ851ไร้ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เวลา19.19 น. (ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น) สถานเอกอัคราชทูตไทยในญี่ปุ่น เขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด มิยากิ 149 คน, อิวาเตะ 238 คน, ฟุกุชิมะ 115 คน, อาโอโมริ 3 คน, ยามากาตะ 1 คน, ฮอกไกโด
1 คน รวม 851 คน ส่วนยอดผู้สูญหาย มิยากิ 102 คน, อิวาเตะ 244 คน , ฟุกุชิมะ 503 คน, อะโอโมริ 2 คน รวม 497 คน โดยในจำนวนทั้งหมดนี้ ไม่มีรายชื่อของคนไทย