สุรินทร์จัดงานเชิดชูศิลปินแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน "เกียรติภูมิชาวสุรินทร์ เชิดชูศิลปินแห่งชาติ" แก่ สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในฐานะที่เป็นคนสุรินทร์คนแรก ที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ในวันนี้ โดยมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนกระบวนความคิดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย นายวินัย แข่งขัน รักษาการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักวิชาการปราช์ญชาวบ้านเข้าร่วม คุยกับ สุรชัย จันทิมาธร ช่วงเวลา 15.00 น. มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างทีม VIP สุรินทร์ กับ ศิลปิน นักคิดนักเขียน เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดสุรินทร์ ช่วงตะวันคล้อยพลบค่ำเป็นต้นไป มีการแสดงศิลปะปูนปั้น การทอผ้าไหม การทำเครื่องเงินโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของศิลปินชาวสุรินทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ลูก
หลานชาวสุรินทร์ ต่อด้วยฟรีคอนเสิร์ต "วงคาราวาน" และคณะอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบบูลย์ ชูเกียรติ ฉาไธสง, โชคชัย บัณฑิต