รับสมัครส.ว.สรรหาวันสุดท้ายมี671องค์กร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การรับสมัคร ส.ว.สรรหา โดยการเปิดให้องค์กรภาคต่างๆ ลงทะเบียนเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร สรุปยอดจำนวนองค์กรที่เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ส.ว. ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. จนถึงวันนี้ รวมระยะเวลา 15 วัน มียอดรวมทั้งสิ้น 671 องค์กร โดยองค์กรภาคเอกชน เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.มากที่สุด จำนวน 212 องค์กร รองลงมาคือ ภาคอื่น จำนวน 161 องค์กร ภาควิชาชีพ จำนวน 113 องค์กร ภาควิชาการ จำนวน 99 องค์กร และภาครัฐ จำนวน 86 องค์กร อย่างไรก็ตามในวันที่ 16 มี.ค. นี้ จะมีการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ส.ว. เป็นนัดที่ 2 เพื่อหารือถึงกรอบการทำงาน พร้อมมีการส่งมอบรายชื่อองค์กร และบุคคลที่ถูกเสนออีกด้วย