สธ.สั่งแพทย์ฉุกเฉินพร้อมไปญี่ปุนหากกต.ขอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเกี่ยวกับกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล 3-4 ทีม เพื่อเตรียมความพร้อม หากได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะให้ไปช่วยดูแลในส่วนของการช่วยเหลือที่ประเทศญี่ปุ่นก็ยินดี แต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องเตรียมความพร้อมของประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ ได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงด้วย ซึ่งมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนในเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขณะนี้มีความพร้อม และมีศักยภาพที่ดีอยู่แล้ว เพราะมีประสบการณ์เรื่องการรับอุบัติภัย และภัยพิบัติหลายครั้ง และในช่วงหลังมีการพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพ และการเตรียมพร้อมดีขึ้น ขณะนี้มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเกือบ 10,000 หน่วย มีบุคลากรในระบบ ประมาณ 100,000 คน และมีแพทย์ พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อีกกว่า 6,000 คน รวมทั้งมีการจัดระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ