เงินบาทเช้า ขายออก 30.65 บาท/$

เงินบาทเช้า ขายออก 30.65 บาท/$
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.65 บาทต่ออลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 42.46 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 49.56 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.83 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 0.37405 บาทต่อเยน