ปชช. ทำบุญตักบาตร วัดป่าบ้านตาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้า โดยมี พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ได้นำคณะพระสงฆ์ให้พร แก่พุทธ
ศาสนิกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร หลังจากนั้น จะมีพิธีมอบอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้กับพระชั้นผู้ใหญ่ พระลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาด วัดต่างๆ ในความปกครองของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กว่า
130 วัด และอัฐิธาตุอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตาด ส่วนการสร้างเจดีย์ มีความเป็นไปได้สูงในการที่จะก่อสร้าง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคณะลูกศิษย์ตลอดไป