สสจ.ลำปาง เตือน ระวังท้องร่วงหน้าร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดลำปาง ค่อนข้างจะอบอ้าว เป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อโรคได้ง่าย โดย คนลำปาง นิยมใช้มือ ในการหยิบอาหารมา รับประทานอาหาร ซึ่งการประรับทานด้วยวิธีนี้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ส่วนใหญ่มักจะใช้
น้ำเปล่าล้าง ทำให้ฆ่าเชื้อโรคไม่หมด การคนล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ ก่อนรับประทานอาหารนั้น มักเป็นส่วนน้อย และในส่วนของการประทานอาหาร ยังมีคนบางกลุ่มนิยมทานอาหาร ไม่สุก หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีโอกาสป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารได้ ง่ายขึ้น ถ้าจะทานข้าวนอกบ้าน ควรเลือกร้านอาหารที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ในขณะเดียวกัน ควรเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และที่ดีที่สุด ควรสั่งอาหารที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ ใช้ช้อนซ้อม ช้อนกลาง ทุกครั้งที่ร่วมโต๊ะอาหารกับผู้อื่น เท่านี้ ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารได้