กรุงไทยขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-ฝากร้อยละ0.25

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 53 เป็นต้นไป โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกร้อยละ 0.25 ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ปรับขึ้นจากร้อยละ 6.625 เป็นร้อยละ 6.875 เงินกู้ MLR ปรับขึ้นจากร้อยละ 6.375 เป็นร้อยละ 6.625 และ เงินกู้ MRR จากร้อยละ 7.10 เป็น ร้อยละ 7.350

ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ปรับขึ้นจากร้อยละ 0.625 เป็นร้อยละ 0.75 เงินฝากประจำ 3 เดือน จากร้อยละ 1.20 เป็นร้อยละ 1.375-1.50 เงินฝากประจำ 6 เดือน จากร้อยละ 1.65 เป็น 1.85