ไทยพาณิชย์ขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.10-0.25/ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 - 0.25 ต่อปี ตามวงเงินและระยะเวลาการฝาก ทั้งเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินให้สินเชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามการปรับดอกเบี้ยนโยบายการเงินของ กนง. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. นี้ เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี เงินฝากประจำ 3 เดือน ร้อยละ 1.25 - 1.50 ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือนร้อยละ 1.60 - 1.80 ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือนร้อยละ 1.85 - 2.00 ต่อปี และเงินฝากประจำระยะยาว 24 เดือนร้อยละ 2.40-2.85 ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำ 36 เดือนเป็นร้อยละ 3.00 - 3.10 ต่อปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.625 ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MOR ร้อยละ 6.875 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 7.300 ต่อปี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดแคมเปญส่งเสริมการออมด้วยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน โดยเริ่มต้นเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท รับผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย.