เชียงใหม่รณรงค์ลดโลกร้อนประหยัดไฟ26มีค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กทม. และองค์กร WWF ประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันที่ 26 มี.ค. นี้ พร้อมกับทั่วโลก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รณรงค์ประชาชนชาวเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อสร้างสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่รณรงค์ไปตามหัวเมืองใหญ่ ทั้ง กทม. และจังหวัดต่างๆ รวมถึงเชียงใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท หรือ ประหยัดไฟได้กว่า 2,000 เมกะวัตต์ ของทั่วประเทศ

ในส่วนของ จ.เชียงใหม่ ปีนี้ ตั้งเป้าลดการใช้ไฟ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ มากกว่า 100 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดไฟได้กว่า 10 ล้านบาท