ส.ส.ชทพ.กระทู้ถามนายกประกันราคาข้าวต่ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา ตั้งกระทู้ถามสดถามนายกรัฐมนตรี ถึงแก้ไขราคาตกต่ำ โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ทบทวนมาตรการประกันราคาข้าวที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 บาท เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า การกำหนดต้นทุนของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ราคาข้าวสวนทางกับพืช
เกษตรกรรมชนิดอื่นๆ

โดย นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี และ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี โดยทั้ง 2 คน ได้ยืนยันว่า ต้นทุนราคาที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณา เป็นของหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือ แต่บางพื้นที่ยังไม่มีโต๊ะรับซื้อข้าว จึงถูกกดราคา ทางกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าไปตั้งโต๊ะในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. นี้ เชื่อว่าอีก 2 เดือนข้างหน้า ราคาข้าวน่าจะดีขึ้น