ผจว.เชียงใหม่สั่งงดเผาป่าก่อนสงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว การขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหมอกควัน ใน จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ได้ให้อำเภอต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานด้านป่าไม้ เกษตรอำเภอ และทุกหน่วยงาน
เฝ้าตรึงพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่หลักของการเผาและเกิดปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เดิม โดยมีเป้าหมายควบคุมไม่ให้มีการเผาในช่วง 3 สัปดาห์ ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ซึ่งหากควบคุมได้ก็จะเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี ที่จะไม่เกิดปัญหาหมอกควัน

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ สถานการณ์หมอกควันของเชียงใหม่ ยังอยู่ในระดับปานกลาง และยังไม่ถึงขั้นวิกฤติเหมือนปีที่ผ่านมา ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลร่องรอยการเผา พบว่า ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่เดิม และเป็นการเผาในพื้นที่ป่าไม้มากกว่าพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม อมก๋อย และ เชียงดาว ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันรณรงค์ลดการเผาอย่างเข้มข้นต่อไป