ผู้ว่าฯตราด ตรวจเยี่ยมทหารชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนบ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ บริเวณฐานบ้านมะม่วง ฐานเฉลิมชัย
และ ฐานบ้านเนิน 400 ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการที่ติดกับบ้านคลองรถถัง อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง ของกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนในครั้งนี้ ดำเนินการ
เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยของประชาชน ต่อกำลังพลเหล่านี้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับพื้นที่จังหวัดตราด และประเทศชาติ เนื่องจากกำลังพลเหล่านี้ ต้องมีความเสียสละ และอดทน ในการดูแลอธิปไตยของชาติ ที่ทุกคนต้องขอบคุณเหล่ากำลังพลเหล่านี้ สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กำลังใจแก่กำลังพลในครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังกล่าวอีกว่า นอกการตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารการเดินทางครั้งนี้ ยังเป็นการสำรวจความพร้อมด้านการค้าชายแดน ที่ทางหอการค้าจังหวัดตราด มีแผนที่จะผลักดันให้จุดผ่านแดนแห่งนี้ เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งพบว่า ในอนาคตจุดผ่านแดนแห่งนี้ ก็มีโอกาสในการยกระดับ เนื่องจากมีการค้าขายกันบ้าง ถึงแม้ตัวเลขมูลค่าการค้ายังไม่สูงมากนัก แต่ด้านจังหวัดพระตะบอง ก็เป็นจังหวัดใหญ่มีกำลังซื้อมาก และมีความต้องการสินค้าจากฝั่งไทย ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณายกระดับจุดผ่านแดนในระดับนโยบายของรัฐบาล