ดัชนีเชื่อมั่นกพ.ลดรอบ3ด.ปมน้ำมัน-ของแพง

ดัชนีเชื่อมั่นกพ.ลดรอบ3ด.ปมน้ำมัน-ของแพง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน ก.พ. 2554 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นมีการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 80.9 เป็นผล
มาจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้ง ราคาสินค้าที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงไม่มีความแน่นอน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ปรับตัวลดลง รวมทั้ง ดัชนีความเชื่อมั่นทุก
รายการปรับตัวลดลงด้วย โดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 72.2 โอกาสในการหางานทำ อยู่ที่ระดับ 72.6 และรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 97.9

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ยังไม่ได้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่เป็นผลทางจิตวิทยา ที่ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นต่อการขายปลีกน้ำมัน และความเชื่อมั่นจะชะลอตัวลงจนถึงเดือนพฤษภาคม แต่จะมีการปรับฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง หากเศรษฐกิจโลกฟื้น สถานการณ์ในลิเบีย คลี่คลาย โดยทางหอการค้าไทยยังเชื่อมั่นว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 4 - 5 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 4 และอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย เชื่อว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก มาอยู่ที่ตร้อยละ 3.25 โดยจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน นี้