ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งกักน้ำช่วยเหลือเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำยมของเขตจังหวัดพิจิตร ที่บริเวณฝายยางสามง่าม ที่ ตำบลสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ว่า ผลจากในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฝนฤดูร้อน ที่ทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวันใน
เขตภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้แม่น้ำยมในเขต อ.สามง่าม จ.พิจิตร ที่เคยแห้งแล้ง จนคนเดินข้ามแม่น้ำยมได้ อีกทั้งข้าวนาปรัง บนพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ ก็ส่อเค้าจะแห้งเหี่ยวและขาดน้ำตาย แต่ปรากฏว่า หลังฝนตกน้ำในแม่น้ำยม กลับมีปริมาณสูงขึ้น จึงได้ประสานงานกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดพิจิตร ให้ดำเนินการด้วยการอัดลมภายในตัวฝายยาง ให้ปิดกั้นลำน้ำยมไว้ เพื่อเป็นการกักน้ำไว้ให้เกษตรกรใน ต.กำแพงดิน ต.สามง่าม และ ต.รังนก ทำให้พื้นที่ทำนาปรัง กว่า 1 หมื่นไร่ สามารถสูบน้ำไปใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวได้