แรงงานกาฬสินธุ์ในลิเบียเข็ดทำงานตปท.

แรงงานกาฬสินธุ์ในลิเบียเข็ดทำงานตปท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทองแดง ชราแสง อายุ 41 ปี นายสุริยงค์ พันธ์สีแก้ว อายุ 43 ปี ชาวบ้านยอดแกง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 2 แรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานในประเทศลิเบีย และเพิ่งกลับมาถึงบ้านเกิดใน จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้ายื่นเรื่องขอกู้เงินเพิ่มจาก ธ.ก.ส.สาขาอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบ ที่ได้กู้เป็นค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง และนำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ และใช้จ่ายในครอบครัวช่วงว่างงาน หลังจากอพยพกลับบ้านเกิดเหลือแต่ตัว ทั้งนี้แรงงานทั้ง 2 คน ระบุว่า จะไม่เดินทางไปขายแรงงาน ในต่าง
ประเทศอีกแล้ว โดยเฉพาะประเทศลิเบีย ซึ่งจะขอทำมาหากิน และขอตายอยู่ที่บ้านเกิด พร้อมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในชีวิตประจำวัน