ศอ.บต.สตูลจัดพัฒนาภาษาอังกฤษรร.4จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า สพป.สตูล ร่วมกับ นิสิตนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน เรื่องของภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 จำนวน 100 คน จาก ร.ร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ร.ร.ตันหยงอุมาชัยพัฒนา ร.ร.บ้านตันหยงกลิง ร.ร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ซึ่งร่วมในการที่จะพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนจำนวน 100 คน
มีความสนุกสนาน และสร้างความรู้ความสุข คาดว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะส่งเสริมในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษที่ 2 ตามกระทรวงศึกษาธิการ