กลุ่มประชาธิปไตยไม่ละเมิด ร่วมเสวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มประชาธิปไตยไม่ละเมิด ประกอบด้วย นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายประกิต ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึง กลุ่มผู้ประกอบการราชประสงค์ ประตูน้ำ สีลม ได้ร่วมกันเสวนาเรื่อง สังคมและการชุมนุมจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายรณรงค์ประชาธิปไตยไม่ละเมิด มีที่มาสืบเนื่องจาก การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองในปัจจุบัน ได้ก้าวล่วงไปถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งทรัพย์สินและชีวิต

พร้อมกันนี้ ได้แสดงจุดยืนว่า การชุมนุมเรียกร้องสิทธิทางการเมือง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคม และมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการวางกรอบของการชุมนุมในที่สาธารณะ หรือ การผลักดันให้เกิดราชพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ