ยะลาจัดงานชุมนุมลูกเสือ100ปีลูกเสือไทย

ยะลาจัดงานชุมนุมลูกเสือ100ปีลูกเสือไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 100 ปี ลูกเสือไทย ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขลูกเสือไทย และเฉลิมฉลองลูกเสือครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทย โดยมี ลูกเสือเนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จาก 13 กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เขต 2 เขต 3 เทศบาลนครยะลา และสำนักงานการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 111 โรงเรียน จำนวน 1,800 คน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 กล่าวอีกว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะ กิจกรรมในการเข้าค่ายในครั้งนี้ จะมีฐานต่างๆ ทั้งฐานบุกเบิก ฐานทั่วๆ ไป รวมทั้งฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกัน