ก่อสร้างบ้านรวมน้ำใจล่าช้า3เดือนไม่เสร็จ

ก่อสร้างบ้านรวมน้ำใจล่าช้า3เดือนไม่เสร็จ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การก่อสร้างบ้านรวมน้ำใจ ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย โครงงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่สร้างให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่จ.สงขลา จำนวน 5 หลังเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ครอบครัวของนักเรียน ยังต้องกินนอนในเพิงสังกะสีผุพัง เนื่องจากบ้านใหม่ ยังสร้างไม่เสร็จ แม้จะผ่านมากกว่า 3 เดือน

ซึ่งบ้านของ ด.ญ.วรัชยา ทองแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา ซึ่งบ้านเรือนถูกพายุพัดเสียหายทั้งหลัง มีเพียงโครงสร้าง เช่น หลังคา คาน และเสา 4 ชีวิต จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีชั่วคราว ด้วยความยากลำบาก เช่นเดียวกับ นายไกรวิทย์ คงพันทะระ ในพื้นที่ ต. คลองรี โดยบ้านมีเฉพาะเสา และถูกทิ้งช่วงมานาน และยังไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ โดยทั้ง 2 ครอบครัว ได้เรียกร้องไปยังกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงลงพื้นที่มาดูแล และเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว