สุรินทร์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ กำหนดจัดงานหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในวันที่18 มีนาคม 2554 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชีที่มีความเสี่ยง หรือป่วย ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคตา โรคหู โรคข้อ-กระดูก ด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน มาให้บริการในบริเวณงานด้านหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระสังฆาธิการทุกวัดทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และมีพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสระโบราณ เวลา 10 00 น. สำหรับการตรวจรักษาพยาบาล โดยแพทย์ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งความจำนงบริจาค หรือสอบถามรายละเอียดการรับมอบของที่ระลึกได้ ที่ งานสร้างสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขสุรินทร์ โทร 044 518402-5 ต่อ 220