พ่อเมืองตากสั่งขึ้นบัญชีดำผู้บุกรุกป่า

พ่อเมืองตากสั่งขึ้นบัญชีดำผู้บุกรุกป่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศที่จังหวัดตาก เริ่มร้อนอบอ้าว แห้งชื้น ส่วนหนึ่ง เกิดจากควันไฟป่าปกคลุม และจากความความแห้งแล้ง โดยเฉพาะเวลากลางวัน อากาศจะเริ่มร้อนมาก มีเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำไร่ เริ่มออกหาอาหารป่า ทั้งผักหวานและมดแดง เห็ด ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ โดยขณะนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ต่างได้รับผลกระทบเนื่องจาก โค กระบือ ที่เลี้ยงไว้ขาดหญ้าและน้ำ ส่งผลให้โค กระบือ ผอมโซเหลือแต่กระดูก ชาวบ้านต้องนำเอาฟางข้าวที่เก็บตุนไว้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนำมาเลี้ยงแทน บางคนก็พาโค กระบือ ลงไปหากินเลี้ยงน้ำที่คลองส่งชลประทานที่ผ่านหมู่บ้าน หรือ ตามลำห้วยที่พอจะมีน้ำเหลืออยู่บ้าง โดยเริ่มแห้งขอดไปตามสภาพความแล้ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่โค กระบือ ไม่มีหญ้ากิน เพราะมีกลุ่มชาวบ้านที่หาผักหวาน ได้ใช้วิธีจุดไฟเผาป่าเพื่อให้ลุกลามไหม้ต้นผักหวาน และเมื่อต้นผักหวานแห้งได้ระยะหนึ่ง ก็จะมีผลผลิตแตกช่อดอกออกมาใหม่และมากขึ้น ซึ่งการเผาป่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่ตามมา คือปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมประเทศ และมลภาวะเป็นพิษ

ทั้งนี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจกลุ่มคนที่ออกหาของป่าตามป่าต่างๆ ในพื้นที่ เพราะ มีส่วนในการเป็นต้นเหตุจุดไฟเผาป่า เพื่อหาอาหาร หรือ เร่งให้อาหารป่าออกดอกผลเร็ว เช่น ผักหวาน ไข่มดแดง ฯลฯ ซึ่งของป่านั้น ควรให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าที่จะเร่งด้วยการจุดไฟเผา เพราะเป็นการสร้างความเสียหายให้บ้านเมืองมากกว่า ซึ่งตนได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจและขึ้นบัญชีกลุ่มคนที่หาอาหารป่า หากพบว่าเป็นต้นเหตุในการจุดไฟเผาป่า จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันที